Importere kategorier

Som standard vil alle oppføringene bli importert. Du kan velge om du vil at kategoriene også skal importeres. (I så fall vil koblingene mellom oppføringene og kategoriene også bli beholdt.)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English