Bokstavsensitivitet

Dette angir om store og små bokstaver må stemme når det lenkes automatisk til disse oppføringene.

Eksempel: Hvis dette er slått på vil ordet "html" i et foruminnlegg IKKE bli lenket til oppføringen i ordboken kalt "HTML".

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English