Vurdering av foruminnlegg

Individuelle innlegg kan bedømmes/vurderes/gis karakter ved hjelp av en skala og ut fra teorien om individuell (rasjonell) og sosial (empatisk) innrettet viten (kunnskap). Denne teorien kan hjelpe deg å betrakte mellommenneskelige relasjoner på en ny måte. Den beskriver to ulike måter vi kan vurdere det vi ser eller hører. Selv om hver og en av oss kan tenkes å bruke disse to ulike metodene i ulikt omfang og i ulike sammenhenger kan det være lurt å forestille oss to personer som ett eksempel. Den ene er framfor alt en individuell (rasjonell) innrettet vitende (Jonas) og den andre (Anne) er hovedsaklig en sosial (empatisk) innrettet vitende.

  • Jonas liker å være så 'objektiv' som mulig uten å involvere følelsene sine. Når han diskuterer med andre som kanskje har andre meninger enn han, foretrekker han å forsvare sine egne ideer med logikk for å finne 'smutthull' i andres argumentasjon. Jonas er en svært individuell (rasjonell) innrettet vitende.
  • Anne viser mer følelser mot andre. Hun har utviklet empati og hun har en tendens til å lytte og stille spørsmål til hun føler at hun får kontakt og kan forstå den andres utgangspunkt. Hun lærer gjennom å dele de erfaringene som førte til kunnskapen hun finner hos andre. Når hun snakker med andre unngår hun konfrontasjon og prøver ofte å hjelpe den andre om hun får mulighet til det gjennom å komme med logiske forslag. Anne er en svært sosialt (empatisk) innrettet vitende.

La du merke til den kjønnsmessige forskjellen her? En del studier tyder på at det statistisk er en slik forskjell. Hver person kan bare befinne seg mellom ytterpunktene på denne skalaen.  Om man vil ha en samarbeidende og effektiv gruppe av studenter/elever så er det best at en bruker begge måtene å tilegne seg kunnskap på. I spesielle situasjoner som i nettbasert forum kan ett enkelt innlegg til en person vise en av disse egenskapene, eller t.o.m. begge. Noen som normalt er svært sosialt (empatisk) innrettet kan skrive innlegg som virker svært individuelle (rasjonelle) og omvendt. Målet med å bedømme/vurdere hvert innlegg er å:

a) hjelpe deg å tenke på disse spørsmålene når du leser andre innlegg
b) gi tilbakemelding til hver forfatter av innlegg om hvordan de oppfattes av andre

Resultatene brukes ikke på noen måte for å bedømme/gi karakter til det som studentene/elevene skriver, det er kun for å hjelpe til med å forbedre kommunikasjonen og læringsprosessen.


Hvis du er interessert i å lese mer om dette så får du her noen referanser til de forfatterne som i utgangspunktet utviklet disse ideene: 

  • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
  • Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
  • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
  • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
  • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by “Women’s Ways of Knowing” (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
  • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
  • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English