Tillatt størrelse på vedlegg til forum

Den person som har laget forumet kan (snart) sette begrensninger for hvor store vedlegg kan være. 

Noen ganger er det mulig å laste opp større filer enn dette, men de blir ikke lagret, og du kan få en feilmelding.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English