Forumtyper

Du kan velge mellom følgende typer forum:

En enkel diskusjon - kun ett diskusjonstema, alt på en side. Passer bra for korte, fokuserte diskusjoner.

Vanlig forum - er et åpent forum der alle (dersom dette ikke begrenses i andre innstillinger) kan starte nye diskusjoner. Dette egner seg for de fleste formål.

Hver bruker starter en diskusjon - alle brukerne kan starte nøyaktig en ny diskusjon. Alle (dersom dette ikke begrenses i andre innstillinger) kan likevel svare på hvert enkelt diskusjonsinnlegg. Dette passer bra når du vil at hver enkelt deltaker i klassen skal skrive ett diskusjonsinnlegg f.eks. om deres refleksjoner om ukens emne, og alle andre skal evt. kunne gi respons til disse.

Spørsmål og svar forum - Denne forumtypen krever at brukerne poster sitt svar før de får se hva andre har svart på samme spørsmålet. Når de har bidratt, åpnes forumet for visning av andres innlegg og de kan poste innlegg på andre bidrag på vanlig måte. Denne forumtypen åpner derfor for like vilkår for alle brukerne og oppmuntrer til utforming av originale og uavhengige bidrag fra hver enkelt.

(Dette blir utviklet mer i framtidige versjoner av Moodle)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English