Vedlegg til forum

Du kan legge til filer som vedlegg når du skriver i forum. I ett innlegg kan du legge ved EN FIL fra harddisken (eller diskett, CD-ROM osv.) Denne filen blir da lastet opp til serveren og lagret sammen med innlegget ditt.

Dette er nyttig når du f.eks. vil dele filer til andre (Word-dokumenter, bilder etc.) 

Denne filen kan være av hvilken som helst filtype. Det anbefales likevel at filnavnet har et standardisert filetternavn (tegn etter siste punktum i filnavnet) som f.eks. .doc for Word-dokumenter, .jpg, .gif eller .png for bilder osv. Detta gjør det lettere for andre å laste ned og se på filen du har lagt ved. (I de fleste tilfeller er dette ordnet på forhånd, så du trenger ikke tenke på dette.)

  • Hvis du redigerer et innlegg med filvedlegg og legger til en NY fil innenfor redigeringsperioden på 30 minutter blir den gamle slettet.
  • Hvis du redigerer et innlegg med filvedlegg og lar feltet for vedlegg stå tomt blir filen (som ble lastet opp i utgangspunktet) liggende.
  • Dersom du ikke vil ha med filvedlegget når du redigerer et innlegg med filvedlegg må du slette innlegget og skrive det på nytt uten å legge til vedlegg.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English