Tilgjengelige tagger

Tagger er plassholder i malen og blir skiftet ut med felter eller andre elementer, som et redigeringsikon, når oppføringer blir redigert eller vist.

Felter har formatet [[fieldname]]. Alle andre tagger har formatet ##sometag##.

Bare tagger som er listet opp under "Tilgjengelige tagger" kan brukes for gjeldende mal.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English