Import av forhåndsinnstillinger fra en ZIP-fil

Bruk denne for å laste opp forhåndsinnstillinger du har lagret på din pc. Forhåndsinnstillingene er laget via Export-funksjonen og lagret som en fil.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English