Import fra en CSV-fil

CSV betyr Comma-Separated-Values og er et vanlig format for utveksling av data.

Det forventede filformater er ren tekst med en liste over feltnavn som første linje. Deretter følger dataene, med en post pr. linje.

Feltskilletegnet er som vanligvis bokstaven (,) -KOMMA- og felthaker er ikke satt som standard. (Felthaker er tegn som legges til før og etter innholdet i hvert felt).

Hver post skal skilles fra hverandre med et linjeskift (RETUR eller ENTER-tasten i din editor). Tabulatorer kan spesifiseres ved å bruke \t og nye linjer med \n.

Eksempelfil:

  name,height,weight
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

Advarsel: Noen felttyper er ikke støttet .

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English