Eksporter som en ZIP-fil

Dette åpner for at du kan laste ned maler til din egen pc og laste dem opp igjen til en annen database. I en annen database kan maler importeres via Import fra ZIP-fil.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English