Alternativ i et spørsmål

Her spesifiserer du de svaralternativene som studentene/elevene skal få velge mellom.

Du kan fylle ut et valgfritt antall av disse. Bare feltene for svaralternativer som står noe i blir brukt - tomme felt blir oversett.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English