Skriving

Når du skriver tekster som andre skal lese, prøv å skrive direkte til mottakerne.

Forklar tankene dine så enkelt og tydelig som du kan for å unngå misforståelser. Et godt eksempel er å unngå lange og vanskelige ord når det klarer seg med et kort og enkelt et.

I foraene er det stor hjelp dersom du holder innleggene dine korte og holder dem til emnet. I stedet for lange, uoversiktlige innlegg med mange ulike poenger og meninger er det ofte bedre å skrive flere, kortere innlegg. Noen ganger hører de også hjemme i ulike fora. 

Rediger teksten din så mye som mulig til den blir slik du ønsker at den skal være. I foruminnlegg har du også maksimum redigeringstid etter at innlegget er lagret (standarden er 30 minutter, denne avgjør administrator). Du kan med andre ord redigere det du har skrevet før det går ut på e-post til alle som abonnerer på det aktuelle forumet.

Når du svarer på andres innlegg bør du tenke ut interessante spørsmål du kan stille. Dette hjelper både deg og den du svarer å tenke (og lære!) om det emnet dere diskuterer.

Hvordan stille spørsmål Hjelp med dette

Les nøye Hjelp med dette

Individuell (rasjonell) og sosial (empatisk) måte å lære på Hjelp med dette

Mer info om å stille spørsmål

Mer info om lesing

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English