Hjelp til å skrive tekst med Wikiformat

Sider formattert med Wiki lar deg merke ren tekst med enkle, forståelige formatteringer som konverteres til XHTML når de vises i nettleseren. Den største fordelen er at du ikke behøver å lære HTML-kode for å få ganske kompliserte resultater. Dessuten ser teksten bra ut selv før den blir konvertert. Det er et alternativ til å lagre Word-filer som HTML-tekst, ettersom du fortsatt kan endre formatet over nett etter at det er lagt ut. Ved første øyekast kan dette se vanskelig ut, men det er det ikke. Prøv med noen enkle koder først, så ser du hvor lett det er! 

Du bør skrive inn i hovedsak ren tekst. Det er et sett med spesielle tegn du bruker for å formattere teksten.

Formatter en hel tekstblokk

Avsnitt er delt inn med minst en tom linje. For å formattere et avsnitt på en spesiell måte legger du til ett av de følgende tegnene øverst til venstre i avsnittet etterfulgt av et mellomrom.

TegnGir tekstblokk
Ingen tegnVanlig avsnitt
>Sitat (innrykk)
Mellomrom"Monospace" skrift (alle tegn like brede)
%Ignorerer Wikiformat (og forhåndsformat)
!#Overskrift - der # er 1-6, overskriftsnivå (1 er størst)
Q.Spørsmål - gir spørsmål en viss stil
A.Svar - Som ovenfor

Listeformattering

Enkle lister kan enkelt lages ved å sette et spesielt tegn ved starten på hver linje i listen etterfulgt av et mellomrom. Listen stoppes av en tom linje. Foreløpig kan ikke listene nøstes (lister i lister). Definisjonslistens definisjon og teksttyper kan fritt blande for å få ønsket effekt. De spesielle tegnene er som følger:

TegnGir listetype
*Usortert liste (punkter)
#Sortert liste (1,2,3 etc.)
:Definisjonsliste, definisjon
;Definisjonsliste, tekst

Nøstede lister, eksempel:

 * Første punkt
 * Andre punkt
 ## underpunkt rad 1
 ## underpunkt rad 2
 * Tredje punkt

Lager:

 • Første punkt
 • Andre punkt
  1. underpunkt rad 1
  2. underpunkt rad 2
 • Tredje punkt

Formattering i linjene

Dette tillater at en del av en linje i teksten kan formatteres til en spesiell stil. Tegnene du bruker kan være hvor som helst på en linje, men merk at formatet ikke kan gå over flere linjer. Kodene er som følger:

KodeGir tekstFormat
*hello world*hello worldFet skrift
/hello world/hello worldKursivert skrift
+hello world+hello world Understreket tekst
-hello world-hello worldOverstreket tekst
hello ~world~hello worldSenket skrift
hello ^world^hello worldHevet skrift
"hello world"hello worldSitat
%hello world%hello worldLike store tegn
@hello world@hello worldKursivert skrift

Akronymer

Akronymtagger oppnår du ved å skrive akronymet med store bokstaver etterfulgt av beskrivelsen i parentes. Det kan ikke være mellomrom mellom akronymet og parantesen. Eksempel:

HTML(Hypertext Markup Language)
HTML [Hvis du nå peker over HTML med musepekeren i et wikiformat vil det stå i en gul informasjonsboks "Hypertext Markup Language"].

Lenker

Lenker kan plasseres i teksten og etterfølges (uten mellomrom) av teksten som skal vises, i parantes. Eksempel: http://www.google.com/(Søk nå) blir automatisk endret til Søk nå. Du kan lage lenker til e-postadresser på samme måte: ingen@eksempel.com(Nettguru) endres til Nettguru

Lenker til moduler i Moodle

Hvis du vet ID-nummeret til et element i Moodle (se etter ?id=nn på slutten av nettadressen i adresselinjen) og modulnavnet kan du linke direkte til ressursen med denne syntaksen:

ModulNavn:nr(Beskrivelsestekst)

F.eks. resource:36 (Min side) forum:10(Hopp til forum)

Bildelenker i Moodle

Du kan plassere grafikk (bilder) på wiki-sider. Du må først laste opp bildene og deretter skrive inn lenken til området der filen ligger. Slik ser syntaksen ut:

/..lenke til fil...(alt tekstt)

f.eks. /MineBilder/graf.jpg(Bilde av personalet)

Lenker til filer i Moodle

Denne muligheten kan du bruke for å lenke til tidligere opplastede filer på en wiki-side. Fremgangsmåten er nesten den samme som med bildelenker (se ovenfor). Gjør slik: 

file:..lenke til fil(lenktekst)

f.eks. file:/pdfs/moodle.pdf(Informasjon om Moodle)

Automatisk omformattering

Mange vanlige funksjoner konverteres til deres tilsvarende XHTML-kode automatisk. De viktigste er følgende:

 • HTTP-linker gjøres om til aktive linker
 • ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 blir konvertert til deres representative tegn
 • digits x digits omgjøres til riktig symbol
 • En linje som starter med minst fire punktum omgjøres til en horisontal linje

Stavekontroll (forsøksvariant)

Wiki-formattereren kan også brukes til å kontrollere staving. Plasser følgende på en linje for seg selv i teksten. Alt som kommer etter dette blir kontrollert.

!SPELL:språk_kode:variant_av_språk
Eksempel:
	!SPELL:en:british
	!SPELL:sp

"språk_kode" skal byttes ut med ønsket kode (f.eks. NO, EN, FR, SV etc.), "variant_av_språk" (sammen med kolonet) er et frivillig valg og kan være f.eks. "american", "british", eller "canadian" om språkkoden er EN, eller "bokmål" eller "nynorsk" for norsk (NO).

Når et ukjent ord vises makeres det. Om du holder musen over det får du se forslag til endringer. 

OBS: stavekontrollen bruker 'pspell libraries'. Disse og de nødvendige ordlistene må finnes på serveren din for at stavekontrollen skal virke. Windowsplattformen (for servere) støtter vanligvis ikke dette automatisk.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English