Lærere

Denne siden viser en oversikt over hvem som administrator har gitt tilgang som lærere.

Du kan bruke dette skjemaet til å gi roller (titler) til hver lærer i faget, f.eks. "Professor", "Lærer", "Assistent", "1. amanuensis" osv. Disse vil vises på listen over kurs/fag (hvert kurs/fag inneholder informasjon om faget, deriblant lærerne). Det vises også på deltakerlisten i kurset/faget. Hvis du lar denne stå tom vil standarden du har satt i "Innstillinger" under menyen "Administrasjon" på siden bli brukt.

Du kan også sortere denne listen, f.eks. ved å rangere hovedlæreren øverst.  Velg nummer i boksen for "Sortering". Når du er ferdig og har klikket "Lagre endringer" får du se den nye rekkefølgen.

MERK: Dersom du velger "Skjul" for en lærer vil denne læreren ikke vises på kurs-/faglisten eller i deltakerlisten. Skjulte lærere vil være skjult for studentene (dersom de ikke sender noe til et forum el.)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English