Sammendrag (overskrift) til uke-/emneformat

Tanken med sammendrag til hvert emne på siden er en svært kort tekst som forteller studenten hva som er innholdet i uke- eller emneboksen under. Den kan godt fungere som en overskrift.

Hver overskrift bør være kort, ellers blir studiesiden lang. Det er i tillegg unødvendig at studentene får lange tekster opp på skjermen hver gang. Har du bruk for å gi studentene et større sammendrag bør du heller legge dette som en tekstressurs øverst i emneboksen. Eksempel: Den øverste ressursen kan f.eks. hete "Om dette emnet" og inneholde mer utfyllende informasjon.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English