Skalaer for vurdering/karakterer

Lærere kan lage nye standardskalaer som de kan bruke i et kurs for alle typer vurdering. 

Navnet på skalaen børe være en gjenkjennelig frase. Den vises i listen over skalaer man kan velge mellom og på hjelpeknapper som dukker opp i riktig sammenheng.

Selve skalaen består av en kommaseparert liste i en viss rekkefølge som går fra det negative til det positive. Eksempel: 

Ikke godkjent, Dårlig, Midt på tre, Bra, Veldig bra, Utmerket

Skalaen bør også inneholde en bra beskrivelse av hva den betyr og hvordan man forventer at den brukes. Denne beskrivelsen vises på hjelpesider som både studenter og lærere kan se.

I tillegg kan det være en eller flere standardskalaer på nettstedet som administrator har definert. Disse blir tilgjengelig for alle klasser.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English