Å lese på Internett (og ellers)

Når du leser tekst raskt er det ofte svært lett å misforstå hva forfatteren prøver å fortelle. Dette skjer spesielt ofte når vi leser tekster på nettet.

For å unngå misforståelser bør du lese nøye og forsøk å se teksten fra forfatterens synspunkt.

Det kan også hjelpe å tenke på hva forfatteren IKKE har sagt eller latt være i tvil - dette kan hjelpe deg å formulere spørsmål i dine egne tanker.

Mer info om å skrive

Mer info om å stille spørsmål

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English