Spørsmål

En bra måte å hjelpe andre mennesker å reflektere over et emne er å stille spørsmål til dem. Om vi blir stilt et bra spørsmål blir det lettere å samle informasjon, vurdere våre nåværende ideer og lage nye. 

Å stille spørsmål som er spesielt tenkt til å stimulere andres læring kalles Sokratiske spørsmål, etter Sokrates i det antikke Hellas.

Sokratiske spørsmål krever at du lytter mye og nøye på den andre. Det hjelper deg å bedømme deres behov og å formulere dine spørsmål på en hjelpsom, konstruktiv og forhåpentligvis ikke konfronterende måte.

Her er noen eksempler på denne typen spørsmål:

Klargjørende spørsmål

 • Hva mener du når du sier ______?
 • Hva er hovedpoenget ditt?
 • Hvordan kobler du _____ til _____?
 • Kan du formulere det på en annen måte?
 • La meg se om jeg har forstått deg riktig; mener du at _____ eller _____?
 • Hvordan kobler du dette til vår diskusjon?
 • Nina, kan du summere i egne ord det Tom sa? ...Tom, er det dette du mente?
 • Kan du gi meg et eksempel?
 • Er _____ et godt eksempel på det?

Spørsmål som tester antagelser

 • Hva er det du antar her?
 • Hva er det Nina antar?
 • Hva skulle vi anta i stedet?
 • Det virker som om du antar at _____. Har jeg forstått deg riktig?
 • Hele resonnementet ditt bygger på tanken at _____. Hvorfor begrunner du resonnementet ditt på _____ i stedet for _____?
 • Det virker som om du går ut fra at _____. Hvordan forsvarer du at du tar det for gitt?
 • Er det alltid slik? Hvorfor tror du denne antagelsen gjelder her?
 • Hvorfor skulle man gå ut fra det?

Spørsmål som tester årsak og bevis

 • Kan du forklare dine begrunnelser til oss?
 • Hvordan gjelder dette i dette tilfellet?
 • Fins det noen grunn til å tvile på dette beviset?
 • Hvem kan vite om dette er sant?
 • Hva ville du sagt til noen som sa at ____?
 • Kan noen andre gi bevis som støtter den oppfattingen?
 • Hvordan har du resonnert for å komme til den konklusjonen?
 • Hvordan kan vi finne ut om dette er sant?

Spørsmål om synspunkt og perspektiv

 • Hva vil du si med det?
 • Når du sier _____, vil du med det si at _____?
 • Men, om det skulle skje, hva ellers vil da skje? Hvorfor?
 • Hvilken effekt vil det få?
 • Vil det nødvendigvis skje eller bare muligens?
 • Hva slags alternativer fins?
 • Hvis _____ og _____ er tilfellet, hva vil kanskje også være tilfelle da?
 • Hvis vi sier at ____ er etisk, hva med _____?

Spørsmål som tester implikasjoner og konsekvenser

 • Hvordan kan vi finne det ut?
 • Hva antar dette spørsmålet?
 • Ville _____ stilt dette spørsmålet på en annen måte?
 • Hvordan kan noen finne ut av dette spørsmålet?
 • Kan vi finne ut av dette spørsmålet i det hele tatt?
 • Er dette spørsmålet tydelig? Forstår vi det?
 • Er dette spørsmålet lett eller vanskelig å svare på? Hvorfor?
 • Er vi alle enige i dette spørsmålet?
 • Hvilke andre spørsmål må vi svare på først før vi kan besvare dette?
 • Hvordan ville _____ beskrive emnet?
 • Hvorfor er dette emnet viktig?
 • Er dette det viktigste spørsmålet, eller ligger det et viktigere spørsmål bak?
 • Kan du se hvordan dette kanskje kan relateres til _____?

Spørsmålene er inspirert av Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Mer informasjon om å skrive

Mer informasjon om å lese

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English