Påmeldingsnøkkel

En påmeldingsnøkkel holder uønskede vekk fra faget. Det er et slags passord som hører til hvert kurs/fag. (Det er ikke det samme passordet som hver bruker har til sin brukerkonto!) Brukerne trenger bare å skrive sikkerhetsnøkkelen en gang. (Hvis ikke du endrer denne i løpet av arbeidsåret.) Deretter "husker" systemet hvilke brukere som har fått tilgang til hver enkelt side, og de trenger bare å taste inn sitt brukernavn og passord.

Denne nøkkelen kan du gi til klassen din f.eks. på e-post, du kan sende den i posten eller gi den på første samling/første skoledag.

Hvis du lar dette feltet stå blankt, kan hvem som helst som er registrert på siden melde seg inn i faget. (Merk: Hvem som helst kan også registrere seg fra hovedsiden!)

Hvis du skriver noe her vil kun brukerne som får denne nøkkelen få tilgang til siden.

Hvis denne nøkkelen skulle komme ut til uvedkommende og de melder seg på klasser de ikke skal ha tilgang til, kan du avmelde dem og endre nøkkelen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English