Størrelsen på filene som kan lastes opp til kurset

Denne innstillingen bestemmer maksimum størrelse på filene som studentene får laste opp til denne klassen. Det fins også en overordnet maksimumsverdi for hele nettstedet satt av administrator. 

Du kan begrense denne størrelse ytterligere gjennom innstillingene for hver aktivitet. 

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English