Fagets startdato

Her setter du startdatoen for faget.

Hvis du bruker ukeformat vil dette påvirke visningen av uker. Den første uken (ukeboksen) vil starte på den datoen du setter her. Deretter får du en boks for hver uke.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English