Fagets korte navn

Fagets kortnavn er den blå linken brukerne klikker i navigeringslinjen i systemet for å finne tilbake til fagets hovedside. Denne brukes også andre steder, f.eks. i emnet på e-poster. Eksempler på kortnavn: Eng GK, Matte VK1, No 3" osv. Dersom faget har et forholdsvis kort navn er det ikke noe i veien for å skrive hele navnet her, mens fag med lange navn absolutt bør forkortes her.

Det vil bli brukt flere steder der det lange navnet ikke passer (som f.eks i emnet på e-poster).

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English