Rapporter over deltakernes aktiviteter på klassesiden

Hver aktive deltaker får se rapporter over egne aktiviteter i hver klasse de deltar i. Det fins både lister over innleverte bidrag til siden og detaljerte logger over når deltakeren har logget seg inn. 

Lærerne har alltid tilgang til disse loggene med knappen "Aktivitetsrapport" på hver deltakers profilside.

Studentenes tilgang til sine egne logger kontrolleres av læreren via en innstilling på siden. I noen klasser kan dette være et nyttig verktøy for å få studentene til å reflektere over sin innsats og hvordan de framstår i denne klassen. Det er likevel kanskje ikke alltid nødvendig. 

En annen grunn til å deaktivere dette er at loggene kan komme til å belaste serveren unødvendig. For klasser med mange deltakere eller klasser som varer lenge kan det være mer effektivt å slå av denne funksjonen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English