Antall uker/emner i faget

Denne innstillingen påvirker kun uke- og emnevisning.

I ukeformat avgjør dette antall uker faget varer, fra fagets startdato. Hver uke får da en boks med påførte datoer (fra dato til dato). Den følger kalenderen slavisk, slik at den (i utgangspunktet) ikke tar hensyn til f.eks. sommerferie og lignende. 

I emneformat avgjør dette antall emner (emnebokser) i faget.

I begge tilfeller avgjør dette hvor mange emnebokser nedover midten på fagets hovedside siden får. Denne verdien kan økes eller reduseres underveis dersom du oppdager at du trenger flere eller færre bokser enn det er på siden. Det er i disse boksene du legger ut selve innholdet på siden. Du kan også lage overskrifter til dem. 

Du kan velge ikke å vise enkelte uke- eller emnebokser for studentene ved å skjule dem.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English