Karakterer

Mange av aktivitetene tillater vurdering/karakterer.

Standardvalget er at en oversikt over alle karakterer/vurderinger vises i menyen "Karakterer..." på hver klasseside. 

Dersom læreren ikke vil bruke vurderinger/karakterer på en klasse eller bare vil skjule denne informasjonen for studentene kan læren velge dette i menyen "Innstillinger..." på klassesiden. Dette hindrer ikke at man kan sette karakterer på individuelle aktiviteter. Det innebærer bare at studentene ikke får se denne informasjonen. (Studentene får i alle tilfeller bare se informasjon om sine egne karakterer.)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English