Fagets fulle navn

Fagets fulle navn blir vist på toppen av siden og i listen over fag. Eksempel: "Matematikk 3". Dette må ikke nødvendigvis være navnet på et selvstendig fag, det kan også være en side for en hel klasse. Da skriver man navnet på klassen her i stedet.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English