Format på studiesidene

Ukeformat

    Faget blir organisert uke etter uke, med nøyaktig start- og avslutningsdato. Hver uke består av aktiviteter som lærerne legger til. (Forum, journal, oppgave, chat, ressurser osv.) Noen av dem, f.eks. journaler, kan ha en "tidslomme" de er åpne for redigering. Før og etter blir de skjult for studentene/elevene.

Emneformat

    Veldig lik ukeformat, bortsett fra at "ukeboksene" kalles "emnebokser". Et "emne" har ingen tidsbegrensning. Du trenger ikke spesifisere noen datoer. Det mest brukte formatet.

Sosialt format

    Dette format er basert rundt et hovedforum, det sosiale forum, som vises på hovedsiden. Det er nyttig når siden skal organiseres friere. Dette må ikke engang være et fag, f.eks. kan det bli brukt til grupperom eller en avdelings oppslagstavle.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English